pasztorclassic.hu

Jogi nyilatkozat

Azzal, hogy belép a www.pasztor-classic.hu rendszer valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

A www.pasztor-classic.hu website-on található tartalom a Pásztor Tamás és Társa Kft. szellemi tulajdona. A Pásztor Tamás és Társa Kft. fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Pásztor Tamás és Társa Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videó anyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti, vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Pásztor Tamás és Társa Kft. oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Pásztor Tamás és Társa Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Pásztor Tamás és Társa Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, továbbá a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A www.pasztor-classic.hu domainnév, valamint a www.pasztor-classic.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Pásztor Tamás és Társa Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
Az Pásztor Tamás és Társa Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.